Het antwoord op bovenstaande vraag is kortweg: ‘Nee’. Bedrijven zonder ICT bestaan niet meer, het verschil tussen de verschillende bedrijven kan wel heel groot zijn, van een simpele computer tot uitgebreide automatiseringssystemen, net wat uw bedrijf nodig heeft.

Automatisering en ICT zijn inmiddels strategische middelen binnen de bedrijfsvoering van veel bedrijven. Zonder deze middelen is het een ongelijke strijd om toekomstige en bestaande klanten optimaal van dienst te zijn. Met verstandige investeringen in ICT en automatisering zijn die mogelijkheden er wel. Fontijn helpt u daarbij vakkundig.

Hoe helpt Fontijn?

Met een passend advies om te beginnen, na het inventariseren van de knelpunten en het aandragen voor de oplossingen. Passend binnen uw financiële kader. Zo werkt het bij kleine en middelgrote bedrijven. Welke automatisering en hoe implementeren we deze, om optimaal ingezet te worden. Welke computers, servers, randapparatuur en netwerken moeten hiervoor minimaal het gevraagde rendement opleveren. Met de antwoorden op deze vragen wordt uw automatiseringsplatform optimaal benut. Kosten besparing, efficiëntie, hogere omzetten, meer en betere service leveren, zijn wensen die hiermee een praktische invulling krijgen.

Zonder risico

Wanneer die wensen door ons zijn ingevuld zijn risico’s nagenoeg uitgesloten. Geen stilstand in de bedrijfsvoering, voorkomen van data verlies en een optimaal gebruikersgemak leiden als vanzelf tot tevredenheid.